MALAYALAM CHAT GPT KAVITHA(Latest) | Malayalam Lyrics in Malayalam

Malayalam Lyrics in Malayalam – Immerse yourself in the mesmerizing verses crafted by AI, exploring the depths of emotions and creativity. Experience the magic of language as ChatGPT, an AI language model, weaves together words to create thought-provoking poetry.

മഴയുടെ മധുരം (Madhuram of the Rain)

Verse 1:
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും
വീണ്ടും കാലങ്ങളില്‍ മിഴിയും മഴയും
മഴവില്‍ പുഴയും പുനര്‍ജനം നല്‍കും
ഇത്ര സൌന്ദര്യം നിറഞ്ഞു വരും

Chorus:
മഴയുടെ മധുരം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു
സഹജമായി വായില്‍ മഴവില്‍ നിറഞ്ഞു
കാറ്റിനു മറുപടി നിറഞ്ഞു വരും
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും

Verse 2:
നീര്‍ക്കുളികളില്‍ താഴെ വരട്ടെ
മഴയുടെ കഥ പറയുന്ന നാളെ
വാസ്തവത്തില്‍ വരുമാറുണ്ടോ അറിയുന്നു
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും

 

 

Chorus:
മഴയുടെ മധുരം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു
സഹജമായി വായില്‍ മഴവില്‍ നിറഞ്ഞു
കാറ്റിനു മറുപടി നിറഞ്ഞു വരും
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും

Verse 3:
പ്രിയമോ മഴയെ ഞാനൊരു ഗാനം പാടി
സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കു ഞാന്‍ നീ കൊണ്ടുപോകുന്നു
പുതുമഴയില്‍ പുതുതായ നീ വരുമോ
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും

Chorus:
മഴയുടെ മധുരം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു
സഹജമായി വായില്‍ മഴവില്‍ നിറഞ്ഞു
കാറ്റിനു മറുപടി നിറഞ്ഞു വരും
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും

Bridge:
പ്രണയമോ പ്രണയം മഴയില്‍ മാത്രം
പ്രണയമോ പ്രണയം മഴയില്‍ മാത്രം
മഴയുടെ മധുരം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു
മഴയുടെ മധുരം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു

Outro:
മഴയുടെ മധുരം നിറഞ്ഞു വരും
വീണ്ടും കാലങ്ങളില്‍ മിഴിയും മഴയും
മഴവില്‍ പുഴയും പുനര്‍ജനം നല്‍കും
ഇത്ര സൌന്ദര്യം നിറഞ്ഞു വരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *